Vi är ett av de största offset- och digitaltryckerierna i Polen. Vi är specialiserade på att trycka bruksanvisningar. Vi samarbetar med många fabriker runt om i Europa.

Kontakta oss

Varför arbeta med oss

Kostnadsoptimering genom olika produktionstekniker
Stabilt samarbete - vi är en del av en internationell koncern
Många års erfarenhet av att arbeta med fabriker för att leverera instruktioner

Tryck av bruksanvisningar

I mer än 25 år har vi tillverkat och levererat bruksanvisningar till många fabriker i Polen och övriga Europa. De bruksanvisningar vi producerar skickar vi också till andra kontinenter, t.ex. USA, eller till Indien, Indonesien eller Malaysia. Vi har 2 produktionsanläggningar - en i centrala Polen och den andra nära Wrocław.

Våra möjligheter

Digitaltryck

84miljoner

sidor/månad

Offsettryck

72miljoner

falsningar/månad

Vi levererar våra bruksanvisningar

precis i tid!

Kontakta oss

Vår teknik

Rulloffset av typen heatset

Vid vår produktionsanläggning i Płońsk har vi kapacitet för heatset-rulloffset i färg. Denna teknik är avsedd för bruksanvisningar med stora upplagor. Våra maskiner trycker med hastigheter på upp till 55 000 falsningar per timme.

Rulloffset coldset

I Płońsk har vi också en rotationspress för tryckning av 1+1 coldset. Denna maskin är avsedd för medelstora till stora upplagor av svartvita bruksanvisningar.

Arkmatad utskrift

För medelstora upplagor av bruksanvisningar eller ovanliga format har vi arkpressar från Heidelberg, inklusive en särskild maskin för monokromt tryck för bruksanvisningar.

Digitaltryck

Vi har Océ tryckmaskiner och bindningssystem på båda våra produktionsanläggningar. Avdelningen i Wrocław är helt inriktad på digital produktion. Våra digitala produkter realiserar vi endast vid permanent samarbete vid framställning av bruksanvisningar. Vi tar inte emot enstaka beställningar.

Bokbinderi

Falsning av broschyrer

Klammerhäftning platt och med öglor

Limbindning med hotmelt

Limbindning med PUR-limLimbindning med PUR-lim

Spiralbindning

Borrning av hål

Automatisk enskild foliering

Komplettering av set (kitting)

Hur samarbetet fungerar:

Beställning. När kontraktet har undertecknats och alla detaljer har överenskommits inleder vi ett permanent, dagligt samarbete. En dedikerad medarbetare från kundserviceavdelningen tar emot dina beställningar och registrerar dem löpande i ERP-systemet. Om Web EDI-tjänsten är implementerad accepteras order automatiskt.

Lager. När vi tar emot en order kontrollerar vi det aktuella lagret av färdiga varor (om ett permanent samarbete undertecknats och tjänsten för lagerreservering valts) eller kontrollerar lagret av råmaterial. I händelse av att färdiga produkter finns i lager skickas instruktioner i enlighet med ordern direkt till avsändning.

Produktion. Om vi inte har den aktuella koden i lager för färdiga varor, skickas ordern vidare till produktion.

Leverans. De producerade bruksanvisningarna förpackas och märks enligt era specifikationer och förbereds sedan för leverans med kurir eller dedikerad transport.

Kontakta oss

Tryckning av bruksanvisningar hos Elanders - tjänster

Elanders tryckeri är specialiserat på att trycka bruksanvisningar och levererar till många polska och europeiska fabriker. Dessa sträcker sig från enkla, svartvita instruktioner till vackert producerade häften i färg. De har inte bara en informativ funktion, utan dessutom en marknadsföringsfunktion. Bruksanvisningar kan förberedas i följande former:

Broschyrer

Instruktionerna kan vikas till en liten storlek och är utformade för förpackningar av kräm, tandborstar eller till exempel små kirurgiska instrument. Vi har mer än ett dussin falsningsmaskiner med olika teknisk kapacitet och olika falsningscheman till vårt förfogande.

Placemats/underlägg

Stora ark som viks upprepade gånger och som innehåller olika typer av diagram eller ritningar. Dessa är vanligtvis högkvalitativa bruksanvisningar, tryckta i fullfärg på bestruket papper med högre pappersvikt.

Böcker med klammerhäftning

Böcker i A5- eller A4-format tryckta i färg eller svartvitt med upp till 96 sidor. Det standardpapper som används för att trycka instruktioner är träfritt offsetpapper i den vikt som kunden önskar.

Böcker med limbindning

Bruksanvisningar på mer än 96 sidor skall dessutom förses med omslag av minst 150 g/m². Sådana manualer kan tryckas i både fullfärg och 1+1. Beroende på upplagan väljer vi lämplig tryckteknik.

Broschyrer med lim i ryggen

Vid stora volymer av bruksanvisningar i A4-format är det möjligt att skriva ut 16-, 12- och 8-sidiga manualer med lim i ryggen på en heatsetrulle. Denna teknik gör det möjligt att snabbt trycka mycket stora upplagor av bruksanvisningar.

Enskilda bruksanvisningar och satser

Vi producerar bruksanvisningar i en mängd olika format, bindningsstandarder och med olika papper. På begäran kompletterar vi bruksanvisningar till satser som innehåller flera olika komponenter. Sådana satser folieras och märks i enlighet med begäran.

Kontakta oss

Hur väljer jag ett bra tryckeri för utskrift av bruksanvisningar?

Själva utskriften av bruksanvisningarna är inte särskilt komplicerad. Det viktigaste är ett rätt produktionssystem och erfarenhet av att arbeta med fabriker med leverans av bruksanvisningar.

1.

Erfarenhet av samarbete

Om ni letar efter en ny leverantör för era bruksanvisningar är det värt att undersöka om tryckeriet i fråga har erfarenhet av leverans till och samarbete med fabriker, där pålitlighet och punktlighet är hörnstenarna i samarbetet. Elanders tryckeri har i 25 år tryckt instruktionsmanualer för globala varumärken, däribland tillverkare av gräsklippare, vitvaror, konsumentelektronik etc.

2.

Brett utbud av maskiner i maskinparken

Vid valet av en ny affärspartner är det värt att titta på produktionskapacitet, antalet produktionsanläggningar och tillgången till nya teknologier. Elanders tryckeri har 4 olika trycktekniker i sina 2 produktionsanläggningar, vilket inte bara möjliggör optimering av tryckkostnaderna utan också ger möjlighet att byta ut maskiner vid eventuella driftstörningar.

3.

ISO, procedurer

När man letar efter en ny leverantör för produktion av manualer är det viktigt att ta hänsyn till de certifikat som tryckeriet har. På Elanders tryckeri har vi ISO 9001 och ISO 14001. Vi är också FSC-certifierade, vilket ger dig möjlighet att trycka manualer med certifierade råvaror.

4.

Stabilitet i samarbetet

Elanders Polska är en del av den internationella Elanders-koncernen. Koncernen har produktionsanläggningar i Europa, Asien och Amerika. Vi har möjlighet att leverera manualer till globala kunder.

Kontakta oss

Papper till bruksanvisningar

För tryck av manualer erbjuder Elanders olika typer av papper - både bestruket och obestruket papper i olika pappersvikter. Beroende på tryckteknik erbjuder vi papper från 42 g till 250 g. Råvarorna som används för manualerna kan märkas med certifikat att visa ert engagemang för miljön, t.ex. FSC-certifikat för att visa att råvaran kommer från hållbara källor. 

På särskild begäran rekommenderar vi återvunnet papper. Man bör dock komma ihåg att det är Elanders, som expert på leverans av tryckta komponenter till fabriker, som rekommenderar det papper man kan tillhandahålla för nuvarande och framtida beställningar. Baserat på en aktuell marknadsanalys rekommenderar Elanders den säkraste råvaran när det gäller tillgänglighet och tar sedan hand om det nödvändiga lagret.

Kontakta oss

Elanders i Polen och övriga världen

Elanders Polen är en del av den globala Elanders-koncernen. Elanders finns representerat i mer än ett dussin länder runt om i världen, däribland Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika. Elanders som koncern erbjuder sina tjänster inom områdena tryck och förpackning samt supply chain management.

I Polen är Elanders specialiserat på rulloffset, arkoffset och digitaltryck i medelstora och stora volymer. Med erfaren personal och ett brett utbud av maskiner kan vårt tryckeri uppfylla förväntningarna och behoven hos mycket krävande kunder.

Kontakta oss

Varför är tryck av bruksanvisningar viktigt?

Användarmanualer är en viktig del av försäljningsprocessen. Å ena sidan förväntar sig konsumenten en klar och tydlig presentation av hur man använder den specifika produkt som de just har köpt. Å andra sidan finns formella och rättsliga krav som tvingar tillverkarna att ge konsumenten nödvändig information om apparaten, dess drift och underhåll.

Bruksanvisningar tillsätts vid förpackningen av produkten i den slutliga förpackningsfasen och betraktas som en viktig produktionskomponent. Instruktionerna levereras antingen direkt till tillverkarnas fabriker eller till de företag som hanterar leveranskedjan och paketerar produkterna. Om en instruktionsbok inte levereras i tid innebär det att en viktig komponent saknas och att produktionslinjen störs. Sedan upphör produktionen i fabriken och produktionsplanen måste byggas upp på nytt, vilket vanligtvis redan har planerats mycket långt i förväg.

Denna situation är mycket oönskad i alla fabriker eftersom den genererar förluster för tillverkaren. Därefter görs upprepade analyser för att undvika sådana situationer i framtiden. Ingen vill hamna i samma situation som den som beslutat sig för att beställa från ett opålitligt eller oprövat företag som inte levererat i tid. Att välja rätt leverantör som kan leverera korrekt tillverkade komponenter till en fabrik i tid är därför avgörande.

Satsa på erfarenhet

Erfarenhet av arbete med fabriker kännetecknas med kvalitetskontroll i varje steg av produktionen och av slutprodukten före leverans, om hantering av reklamationer och förmågan att införa förebyggande planer, om kontinuitet i orderhanteringen och om tillräckliga resurser i IT-system och tryckeripersonalens förmåga att använda olika typer av kundplattformar. Erfarenhet av samarbete under tillverkning av bruksanvisningar omfattar även skicklig planering av råvarulager, produktionsplaneringen, nära samarbete med kunden, kontroll av prognoser och löpande analys av efterfrågan och kapacitetsanalys, förpackning och märkning i enlighet med kundens krav.

Tryck på Elanders!

Elanders tryckeri levererar precis i tid till många fabriker i Polen. Vi levererar också regelbundet manualer till fabriker inom och utanför EU. Som en av få innehar vi falsningsmaskiner som kan vika ark upprepade gånger till mycket små format, t.ex. bipacksedlar i förpackningar för kosmetiska produkter. Vårt erfarna och engagerade team av medarbetare kommer att föreslå olika alternativ för samarbete och peka på optimeringar både när det gäller råvaror, möjliga format eller tryckteknik. Kontakta oss idag!

Se vad vi mer kan trycka åt dig - klicka här!

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev