Vad trycker vi

Katalogtryckning

Vi är specialiserade på offsettryck av reklamkataloger i medelstora och höga volymer. Beroende på specifikationen trycker vi dem på rulloffsetpressar eller arkoffsetpressar.

Läs mer

Tidningstryck

För förlag erbjuder vi offsettryck för stora och medelstora tidskrifter, utfört på rulloffset- eller arkoffsetpressar, som är lämpligt utvalda för en viss tidskrifts specificitet.

Läs mer

Utskrift av bruksanvisningen

Vi är specialiserade på utskrift av instruktioner och, beroende på instruktionen, dess specificitet och kvantitet, väljer vi lämplig teknik, från rulltryck, via arkmatat tryck, till digitaltryck.

Läs mer

Broschyrtryck

Vi trycker reklambroschyrer av högsta kvalitet, för vilka vi erbjuder ett antal intressanta finesser som ytterligare kommer att betona det unika av en viss publikation.

Boktryckning

Vi trycker böcker i medelstora och stora volymer, både på maskiner i heatset- och coldset-versionerna samt på arkmatade maskiner. Vi erbjuder förlag ett antal tilläggstjänster.

Tryck av häftena

För utskrift av anteckningsböcker använder vi våra heatset- och coldset-maskiner samt arkmatade maskiner. För att ge anteckningsböckerna ett unikt utseende erbjuder vi ett antal intressanta finesser för omslagen.

Utskrift av reklamblad

För tryckning av reklamblad i stora volymer erbjuder vi heatset nätmatade maskiner med möjlighet till rygglimning i en produktionsprocess eller i rygghäftning för medelstora volymer.

Utskrift av spiralbundna anteckningsböcker

Vi trycker och binder anteckningsböcker med spiralrygg eller i en sluten metall O-wire bindning. Vi erbjuder även tjänster för perforering, hålborrning och hörnrundning.

O-wire kalenderutskrift

Vi erbjuder offsettryck av högsta kvalitet för stora och medelstora volymer av flersidiga kalendrar i B2-format med möjlighet till spiralbindning av den längre sidan, dvs 68 cm.