Välkommen till Elanders rulloffset-tryckeri i Polen.
Vi erbjuder heatset och coldset rulloffset-tryck.

Kontakta oss

Varför använda rulloffset

Pris på råmaterial.
Papper som köps i rullar är billigare än arkpapper.
Tryckhastighet.
Rotationspressar skriver ut med mycket högre hastighet.
Eliminering av processer.
Efter rulloffset får vi falsningar färdiga att binda.

Elanders rulloffset-tryckeri

Vi har tryckt kataloger, tidskrifter, böcker och manualer i 25 år. Vi är specialiserade på heatset och coldset rulloffset-tryck. Vårt erfarna team hjälper kunderna att välja rätt tryckteknik för de krav som jobbet ställer. Vi levererar beställningar med hög kvalitet och i tid - och uppfyller även de mest krävande kundernas behov.

Våra möjligheter

Rulloffset coldset

8miljoner

falsningar/månad

Rulloffset heatset

40miljoner

falsningar/månad

Heatset rulloffset-tryck med upp till 55 000 sektioner per timme

Kontakta oss

Vad skiljer oss åt

Flexibilitet i samarbetet

Elanders tryckeri uppskattas av våra kunder för sin flexibla inställning till samarbete. Vi vet att förlag ibland måste vänta till sista minuten för att få annonserna från sina kunder, vilket kan resultera i en uppskjutning av leveransdatumet för filerna. När det gäller kataloger är vi medvetna om att antalet sidor i ett projekt i slutändan kan skilja sig avsevärt från det som ursprungligen avtalades. Vi strävar efter att anpassa oss till kundernas behov i svåra situationer och lösa de utmaningar som uppstår till kundernas fördel.

Omfattande service

För medelstora och stora upplagor erbjuder vi en omfattande tryckservice. Vi har ett brett utbud av maskiner för både tryck och bokbinderi. Vårt tryckeri har rotationspressar av typen heatset och coldset, och för annan produktion än rullar erbjuder vi arkoffset-tryck. Ett välutrustat bokbinderi och en beprövad kontaktlista av underleverantörer är en garanti för att även de mest komplexa bindnings- eller efterbehandlingsarbeten kommer att utföras.

Se våra andra tjänster - klicka här!

Stabilt samarbete

Elanders Polska är en del av en global koncern med verksamhet på flera kontinenter. Elanders expanderar globalt inom områden som rör supply chain management och trycksaksproduktion. Divisionen Print&Packaging har tryckerier i hela Europa - i Polen, Tyskland, Storbritannien, Ungern, Italien och Sverige - samt i Asien och Nord- och Sydamerika. Att vara en del av en stor, global organisation med stabila finansiella resultat garanterar en obehindrad och långsiktig relation.

Vi väljer rulloffset om:

Vi har en upplaga på mer än 10 000 exemplar, vilket gör denna tryckteknik till den mest kostnadseffektiva och ekonomiskt ändamålsenliga.

Vi strävar efter kortast möjliga produktionstid från det att filerna levereras, med hög utskriftskvalitet och utmärkt färgåtergivning.

Formatet på vår publikation motsvarar rotationspressens möjligheter. De flesta maskiner är inställda för A4 eller nästan A4, men det finns många andra möjliga format.

Vi accepterar en väntetid på flera veckor för leverans av den specifika pappersrulle som vi valt, eller så accepterar vi det papper som föreslås av tryckeriet och som finns tillgängligt för närvarande.

Vad trycker vi

Reklamkataloger med en ryggtjocklek på upp till 6 cm

Tidskrifter i klammerhäftning och med perfekt bindning

Bruksanvisningar

Böcker i medelstora och stora upplagor

Butikstidningar klistrade i ryggen

Broschyrer med klammerhäftning eller limbindning

Skolböcker och anteckningsböcker

Korsord

Papperstyp och rulloffset

Det papper som används i rotationspressar köps i rullar. Rullpapper kan vara bestruket eller obestruket. Bestrukna papper kan vara blanka, halvblanka s.k. silk och matta. Artiklarna varierar också i pappersvikt. Rulloffset-tryckerier köper rullpapper i vikter mellan 42 g och 130 g. Det är viktigt att komma ihåg att ju högre pappersvikt, desto mer utmanande är det för falsningen. Varje falsning har sina egna specifika tillåtna viktintervall. Vid utskrift av en 16-sidig falsning är den maximalt tillåtna papperstjockleken 130 g. Observera att väntetiden för rullpapper är flera veckor och att denna tid bör beaktas i projektplanen.

Elanders i Polen och övriga världen

Elanders är en del av den internationella Elanders-koncernen. Som koncern är Elanders närvarande i mer än ett dussin länder i Europa, Asien och Amerika. Globalt erbjuder Elanders sina tjänster inom områdena supply chain management och tryck. I Polen har Elanders två produktionsanläggningar och är specialiserat på rulloffset, arkoffset och digitaltryck i medelstora och stora volymer. Vi skickar vår produktion till kunder i hela Europa samt till Asien och Nordamerika.

Rulloffset-tryckeri

Rulloffset är en tryckteknik som innebär att en bild överförs från en platt tryckform, kallad skiva, till ett trycksubstrat - i det här fallet en pappersbana från en rulle - med hjälp av en mellanliggande cylinder. Rulloffset finns både som heatset (dvs. med en torktunnel - en "ugn") och coldset (dvs. utan en torktunnel). Denna typ av offsettryck kännetecknas av sin höga hastighet, med rullmaskiner som kan trycka upp till 55 000 falsningar per timme. En betydande begränsning för rulloffset-tryck är kravet på en tillräckligt hög upplaga för att göra produktionen på rotationspressar lönsam. Minsta upplaga för rulloffset är från 10 000 exemplar. Det är viktigt att notera att tryckförbättringar som standard inte kan tillämpas på rotationspressar om inte maskinen i fråga har uppgraderats med ytterligare enheter. Som högvolymstryckeri har Elanders fyrfärg heatset-rotationspressar och coldset för 1+1-tryck.

Rulloffset-tryck – heatset och coldset

Alternativ I
heatset rulloffset-tryck

Funktion: Pappersbanan på rullen passerar genom CMYK-tryckverk, där varje färg successivt appliceras på pappersbanan samtidigt från ena sidan och från den andra. Den färgade pappersbanan passerar genom en torktunnel där den applicerade färgen torkar snabbt under påverkan av värme. Pappersbanan matas sedan in i falsning- och skärenheten, vilket resulterar i en färdig falsning.

Tillämpning: En teknik som används för högkvalitativt tryck, inklusive tryck av kataloger, tidskrifter eller broschyrer.

Alternativ II
coldset rulloffset-tryck

Åtgärd: Färgen fästs genom absorbering av papperet. Pappersbanan passerar genom tryckenheterna, varifrån den matas in i en uppsättning falsningsmaskiner som böjer och trimmar pappersbanan för att producera en falsning i ett specifikt format. Coldset-tekniken skiljer sig från heatset genom att den inte har någon torktunnel och den resulterande tryckkvaliteten är betydligt lägre än vid heatset rulloffset-tryck.

Tillämpning: Tekniken används främst för att trycka bruksanvisningar, affärstidningar, dagstidningar eller korsord.

Rulloffset-tryck - A4, A5, A6 och andra format

Rotationspresstryckerier har maskiner med olika teknisk kapacitet, så det är nödvändigt att varje gång kontrollera om ett visst jobbformat är möjligt hos ett visst tryckeri. Som ett högvolyms heatset och coldset rulloffset-tryckeri har Elanders utrustning med olika teknisk kapacitet i sin maskinpark. Heatset rulloffset används främst för tidskrifter och kataloger och har en enkel A4-falsning. Naturligtvis kan maskinerna anpassas till A3, A5, A6 och många mellanformat.

Limbindning i ryggen - rulloffset

Förutom de olika falsningsmöjligheterna har rotationspressarna också ett flertal bindningsmöjligheter vilket resulterar i produktionen av en färdig produkt under en enda produktionsomgång. Det innebär att efter tryckprocessen får vi en färdig broschyr som är klar att skickas ut. En sådan produkt, t.ex. en butikstidning, behöver inte längre någon ytterligare bokbindning utan går direkt till förpackning och leverans, vilket förkortar produktionsprocessen avsevärt. På Elanders har våra maskiner möjlighet att limma in ryggen på broschyrer med volymer på 16, 12 och 8 sidor.

play [#1003]Created with Sketch.

Förkortad omslagseffekt vid rulloffset

När vi överväger att använda rulloffset måste vi vara medvetna om effekten av ett förkortat omslag. Detta innebär att omslaget kan vara cirka en millimeter kortare än insidan och detta uppstår när vi kombinerar två tekniker - heatset rulloffset med en torktunnel för tryck av innehållssidorna i t.ex exempel en tidning eller katalog, och arkoffset för tryck av omslaget om det ska ha en annan pappersvikt än insidan. Under bindningsprocessen trimmas helheten, dvs. omslaget med insidan, till det valda formatet. Efter några dagar börjar insidan samla fukt från luften och sticker ut med ca 1 mm gentemot omslaget. Då talar vi om effekten av ett kortare omslag. Detta är en vanlig företeelse som genomsnittskonsumenten inte lägger märke till.

Korsfiber i rulloffset

Parallellfiber i papper talar man om när det löper längs ryggen på en bok eller tidning. Vid korsfiber ser det annorlunda ut - fibrerna korsar bokryggen, papperet verkar på ett annat sätt och är styvare. Korsfiber påverkar inte klammerhäftningen, men är märkbar vid användning av en limbunden bok. Beroende på falsningsinställningen på rotationspressen kan format med både parallellfiber och korsad fiber användas. Detta beror på att fibern i rullpapper alltid löper längs pappersbanan. Vid arkoffset väljs kort- eller långfibrigt papper beroendes på vad som passar bäst för det specifika jobbet. Vid rulloffset finns inget sådant alternativ.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev