Vi är specialiserade på katalogtryck i medelstora och stora upplagor. Som ett stort katalogtryckeri erbjuder vi effektiv och omfattande projektgenomförande.

Kontakta oss

Varför arbeta med oss?

Optimering av kostnader.
Vi väljer lämplig tryckteknik för respektive katalog.
Fullständig service.
Vi kan genomföra även de mest komplicerade projekt.
Stabilt samarbete.
Vi är en del av den globala koncernen Elanders Group.

Elanders tryckeri av kataloger.

Vi är specialiserade på katalogtryck. Vår maskinpark är utrustad med offset rotationspressar och arkpressar. Eftersom båda teknikerna finns tillgängliga kan vi optimera kostnaden för det projekt för vilket vi väljer lämplig teknik. Vårt tryckeri ligger i centrala Polen, 70 km från Warszawa.

Våra möjligheter

Arkmatad utskrift

24miljoner

arkoffset ark/månad

Rotationstryck

48miljoner

falsningar/månad

Vi trycker kataloger från

1000

exemplar och uppåt.

Kontakta oss

Våra teknologier

Rulloffset av typen heatset

Vår produktionsanläggning är bland annat utrustad med fyrfärgade rotationspressar. Rotoman 55, med en utskriftshastighet på upp till 55 000 falsningar per timme. Utskriftspapper kan vara 42-130 g/m².

Rulloffset coldset

I vårt tryckeri erbjuder vi också möjlighet till rulloffset med coldset teknik för mindre högkvalitativa publikationer i svartvitt.

Arkmatad utskrift

Vi har också Heidelberg Speedmaster XL arkpressar för tryckning av de mest prestigefyllda katalogerna, med lägre upplagor eller icke-standardiserade tekniska specifikationer.

Optimering av tryckkostnader för kataloger

Om de tekniska specifikationerna i katalogen inte riktigt matchar den tekniska kapaciteten hos våra rotationspressar, kommer kundansvarig att rekommendera nödvändiga ändringar så att ordern kan genomföras. Ändringar kan göras i färgschema, pappersvikt eller formatändringar. Ibland räcker det med att ändra Pantone-färgen till rätt fördelning i CMYK för att jobbet ska kunna slutföras på rotationspressen.

Om basvikten på papperet för den planerade katalogen överstiger de tekniska möjligheterna för rotationspressen, bör ett papper med lägre basvikt övervägas, motsvarande de tekniska möjligheterna för rotationspressen. Ofta kommer denna förändring inte att visuellt förändra uppfattningen av katalogen. 

Ett bra exempel på detta är bestruket papper med en pappersvikt på 150. Om vi ändrar det till 130 g papper kommer vi att ha möjlighet att realisera katalogen på rotationspressen och den tryckta katalogen kommer fortfarande att se fantastiskt ut.

Det är vanligt att designade kataloger har icke-standardiserade format. Detta grundläggande format som trycks på rotationspressen är A4, men det finns många mellanliggande, ofta icke-standardiserade format som sträcker sig mellan A6, A5, hela vägen upp till A4.

Det lönar sig att jämföra kostnaderna för att trycka en viss katalog med rull- och arkoffset och vid en stor besparing besluta sig att utföra ordern med hjälp av rotationspressar.

Varför är det billigare att trycka kataloger på rulle?

Pris på råmaterial.
Papper som köps i rullar är billigare att köpa än arkpapper.
Snabbare produktion.
Trycket sker med en mycket högre hastighet än på ett ark.
Vi eliminerar processen för torkning, skärning och falsning.
Efter rulloffsettryck får vi färdiga falsningar.

Vi väljer rulloffset om:

Upplagan på katalogerna är minst 10 000 exemplar.

Vi uppnår hög tryckkvalitet och utmärkt färgåtergivning till en lägre enhetskostnad.

Formatet på vår publikation motsvarar rotationspressens möjligheter.

Väntetiden för rullpapper är godtagbar - produktionstiden är cirka fyra veckor från beställningstillfället.

Kontakta oss

LÄGRE VOLYMER ELLER ICKE-STANDARDISERADE SPECIFIKATIONER

Vid upplagor på mindre än 10 000 exemplar eller avvikande tekniska specifikationer, t.ex. atypiska katalogformat, pappersvikt på mer än 130 g, specialfärger inklusive Pantone-färger i mitten (t.ex. 5+5), behov av förädling inuti katalogen, t.ex. selektiv UV-lack, trycks sådana kataloger på arkpressar. Elanders tryckeri har Heidelberg Speedmaster XL arkpressar, inklusive upp till 8 färger i en genomgång.

DIGITALA UTGÅVOR

Volymer som 50 st, 100 st eller 500 st kataloger är lämpliga för digital utskrift. Det är då värt att leta efter ett litet, etablerat digitalt tryckeri i ditt område. För kataloger har Elanders tryckeri en minsta produktionsvolym på 1 000 exemplar.

Katalogtryck och papperstyp

Beroende på de tekniska specifikationerna och upplagan av katalogerna rekommenderar vi rätt papper för ditt projekt. Vi samarbetar med ett antal papperstillverkare och pappersdistributörer både i Polen och Europa och kan tillhandahålla papper som passar dina behov.

Observera att väntetiden för rullpapper eller större kvantiteter arkpapper är cirka fyra veckor. Arkformat papper nödvändigt för mindre upplagor och i standardformat och vikttyp är tillgängligt med en gång.

Ark- och rullpapper kan vara bestrukna eller obestrukna. Bestruket papper kan vara blankt, halvmatt och matt. Artiklarna varierar också i pappersvikt. Rulloffset-tryckerier köper rullpapper i vikter mellan 42 g och 130 g. Vi köper vanligtvis arkpapper i vikter mellan 60 och 300 g/m².

Bokbinderi

Klammerhäftning platt och med öglor

Limbindning med hotmelt

Limbindning med PUR-limLimbindning med PUR-lim

Spiralbindning

Hård bokbindning

Framställning av register på begäran

Perforering

Förädlingar

Borrning av hål

Automatisk insättning på eller under omslaget

Inkjet och anpassning av omslaget

Automatisk eller manuell enskild foliering

Tryck av kataloger och förädling

Kataloger är inte bara ett marknadsföringsverktyg, utan också en viktig del av ett företags image. Intensiv användning av kunderna kräver inte bara ett robust utförande, utan också estetisk tilltalande design även efter en lång tids användning. För att säkerställa våra katalogers hållbarhet och estetiska utseende även efter flera månader rekommenderar vi att välja de tillgängliga förädlingarna. Dessa extra element skyddar inte bara omslaget från skador, utan ger också helheten ett mycket elegant utseende. Elanders tryckeri erbjuder de flesta förädlingar som finns på marknaden, vilka vi utför själva eller med hjälp av våra beprövade underleverantörer.

1.

Laminering med folie

Laminering ger inte bara den tryckta katalogen ett elegant utseende, utan säkrar och skyddar även omslaget från snabb förstörelse. Folien kan vara blank, matt, soft touch eller reptålig. Det är mycket vanligt att kombinera matt eller soft touch-folie med en kontrasterande UV-selektiv lack, vilket ger helheten ett intressant utseende.

2.

UV-lackering

UV-lack kan appliceras på hela omslaget eller endast selektivt på enskilda delar av omslaget. UV-selektiv lackering kan vara plan eller konvex. Den konvexa lacken är inte bara synlig, utan också definitivt kännbar vid beröring.

3.

Hot stamping

Processen består av värmeapplicering av olika typer av folie i metallicfärger för en exklusiv visuell effekt. Det finns många foliefärger att välja mellan - silver, guld eller de nyligen populära holografiska folierna. Hot stamping används i premiumkataloger.

4.

Prägling

Prägling kombineras oftast med varmstämpling. Den metallfolie-dekorerade delen av omslaget är då dessutom konvext eller konkavt. Präglingen kan också appliceras utan hot stamping som ett skräddarsytt dekorativt element.

När vi inte har budgeten för förädlingar, rekommenderar vi användningen av dispersionslack. Det påverkar inte täckningens visuella effekt nämnvärt, men skyddar åtminstone färgen från nötning.

Kontakta oss

Tryckning av kataloger på olika språk

Som beprövat tryckeri av kataloger har Elanders erfarenhet med tryckning av kataloger i olika språkversioner. Om katalogen ska tryckas för flera marknader och på olika språk, görs tryckningen med skivförändringar. Beroende på hur filerna förbereds är det i regel bara den svarta färgen som byts ut för varje språkversion, medan de andra färgerna utgör en gemensam del av alla kataloger. 

Det blir dock allt vanligare att byta ut hela uppsättningen skivor för varje språkversion. För ett oerfaret tryckeri är det en stor utmaning att trycka kataloger på olika språk. Ett tryckeri som åtar sig en sådan uppgift bör ha rätt programvara och erfarenhet inom detta område, vilket innebär att lämpliga förfaranden införs i varje steg av tryck-, lagrings- och bindningsprocessen.

Att trycka 20 språkversioner, som ofta inte går att skilja från varandra visuellt, utöver flera omslagstyper för varje marknad kan göra ett oerfaret tryckeri obekvämt med en sådan utmaning, och kunden kommer att få kataloger med språkligt utblandade falsningar. Elanders tryckeri, som är en del av en internationell koncern, har många globala kunder och trycker en stor mängd kataloger på många språk.

Kontakta oss

En tydlig katalog med register

Som en del av den tydliga uppdelningen av katalogen i sektioner kan kunden utforma register i sina kataloger. Register kan vara synliga eller dolda under omslaget. Kunden kan välja mellan en mängd olika utformningar av register, allt från vinkel-, vimpel- och tumregister till panorama-, trappstegs-, formade register och specialformer. Registren kommer definitivt att underlätta den dagliga användningen av katalogen och dessutom göra katalogen visuellt mer intressant. Det är därför värt att överväga användningen av register genom att dela upp katalogen i tydliga och transparenta avsnitt. Men om du har en begränsad budget är det värt att överväga att åtminstone använda olika färger för att märka de olika avsnitten i katalogen. Som professionell katalogtryckare arbetar Elanders endast med beprövade företag som är specialiserade på registerstansning, vilket garanterar den slutliga utmärkta kvaliteten på katalogen. Genom att ge oss i uppdrag att utföra hela jobbet, inklusive registren, tar vi på oss ansvaret för att ordern utförs korrekt och i tid.

Omslag med vinge

Vi erbjuder möjligheten att producera kataloger med ett bevingat omslag. Vingen kan vara av olika längd och kan placeras både på framsidan och på baksidan av omslaget. Ett omslag med en vinge kan vara längre, lika långt eller kortare än innehållsidorna.

Ett omslag med en vinge som är längre än eller lika med innehållssidorna kräver en extra process, dvs. längre produktionstid (dubbelbindning). Om du väljer ett omslag som är kortare än insidan, dvs. böjer vingen till ca 5 mm från blockets kant för att slippa skära av det vid bindningen, blir processen för en sådan bindning kortare och billigare.

Individuell leverans

När du väljer tryckeri för din katalog är det bra att ta reda på om företaget erbjuder ytterligare tjänster, t.ex. enskild foliering av kataloger eller adressering och postning av enskilda exemplar till slutmottagarna. På Elanders tryckeri erbjuder vi foliering av enskilda kataloger i transparent eller svart folie, adressering i form av ett adresstryck på folien eller på själva katalogen och, när det gäller svart folie, en adressetikett i form av en självhäftande klisterlapp och utskick via polska posten, Poczta Polska.

Se vad vi mer kan trycka åt dig - klicka här!

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev