Instrukcje obsługi – przygotowanie, druk i dostawa

Bez instrukcji obsługi ani rusz! Są dołączane do opakowań kosmetyków, sprzętu RTV, samochodów – czy kultowe już – do składania skandynawskich mebli. A co powinni wiedzieć Ci, którzy zlecają do druku manuale?

Z drukiem instrukcji obsługi jest podobnie jak z ich użytkowaniem. Sam druk jest dość prosty, ale skomplikowana jest za to cała logistyka. Dokładnie tak samo jak ze składaniem mebli – na instrukcji to zaledwie kilka kroków, a w praktyce okazje się to bardziej skomplikowany projekt.

Co powinna zawierać instrukcja obsługi?

Oto najważniejsze informacje, które powinna zawierać instrukcja:
– opis postępowania podczas uruchamiania, korzystania bądź składania zakupionego towaru,

– opisy powinny być zwięzłe, ściśle związane z danym produktem, tak aby dokładnie  poinstruować osobę jakie czynności ma wykonać,

– ważne jest aby zachować logiczną kolejność punktów, tzw. krok po kroku.

– deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE

– zasady postępowania w razie awarii lub złego funkcjonowania,

– wymagania w zakresie konserwacji,

– dane producenta.

Pozostałe informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki oraz indywidualnych zasadach i polityki firmy.

Druk instrukcji obsługi – parametry techniczne projektu:

Większość instrukcji jest monochromatyczna dlatego trzeba pamiętać o zaznaczeniu tej opcji przy eksporcie plików do PDF. Nawet minimalny dodatkowy kolor może zwiększyć koszty druku. Należy także zwrócić uwagę na zmienienie tekstów na krzywe oraz sprawdzenie czy teksty i grafiki znajdują się w odpowiedniej odległości od linii cięcia.  Aby uniknąć błędów warto skorzystać z usługi prepress przed zleceniem druku.

Błędy w druku – zobacz 

Zlecenie druku i transportu

Podczas kontaktu z drukarnią pamiętajmy o dokładnym wskazaniu parametrów papierunakładu, informacji dotyczącej transportu i terminu realizacji.

WAŻNE! Pamiętajcie o planowaniu druku z wyprzedzeniem. Drukarnie nie trzymają nadmiaru papieru w swoich magazynach, a czas oczekiwania na surowiec może trwać od kilku do kilkunastu dni.

Instrukcje obsługi przeważnie drukuje się metodą rolową coldset czyli bez pieca na papierze offsetowym o niskiej gramaturze.

Sprawdzona drukarnia instrukcji obsługi

Na drukarni ciąży ogromna odpowiedzialność ponieważ brak instrukcji to brak możliwości przekazania produktu do sprzedaży. Każda instrukcja obsługi powinna być odpowiednio opakowana i oznakowana zgodnie z indywidualnymi wymogami producenta, a następnie dostarczona w odpowiednim czasie i kolejności w wyznaczone miejsce.

Nasza drukarnia jest sprawdzonym dostawcą wielu fabryk w Europie i na świecie. Realizujemy dostawy systemem Just In Time oraz współpracujemy tylko ze sprawdzonymi firmami, które obsługują zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy.