Instrukcje obsługi. Dokładnie na czas

Wdrażając w swoim przedsiębiorstwie zasadę JUST IN TIME trzeba wybrać na rynku odpowiedzialnych i sumiennych dostawców, którzy będą w stanie terminowo realizować dostawy odpowiednich i dobrze wyprodukowanych komponentów.

Wielu przedsiębiorców dąży do optymalizacji procesów produkcyjnych w swoich zakładach. Chcą w ten sposób maksymalnie obniżyć koszty, by móc swoim klientom oferować konkurencyjnie cenowo produkty. Z tego powodu wykorzystują skuteczne metody zarządzania produkcją sprawdzone w dużych zakładach na całym świecie – w tym metodę JUST IN TIME.

Na czym polega metoda JUST IN TIME?

JUST IN TIME w dosłownym tłumaczeniu oznacza „w samą porę” lub „dokładnie na czas”. Polega na dostarczaniu komponentów potrzebnych do wytworzenia produktów lub usług dokładnie w takiej ilości, w jakiej potrzebuje ich obecnie zakład produkcyjny, i dokładnie w takim czasie, w jakim są one konieczne. Głównym celem jest tu zatem zmniejszenie kosztów procesu produkcji za pomocą zminimalizowania zapasów do niezbędnych ilości i optymalizacji dostaw elementów potrzebnych do wykonania produkcji.

Podstawowe założenie JUST IN TIME

Koncepcja JUST IN TIME zakłada, że oczekiwanie na określone materiały i półprodukty będzie maksymalnie skrócone, więc nie ma sensu utrzymywać u siebie zapasów, których magazynowanie kosztuje. Sednem tej metody jest więc dostarczanie materiałów do danych miejsc dokładnie wtedy, kiedy są one potrzebne do realizacji produkcji.

Rola dostawców w metodzie JUST IN TIME

Firmy decydujące się na wprowadzenie metody JUST IN TIME, muszą mieć pewność, że ich dostawcy podejdą do współpracy z należytą sumiennością, ponieważ brak odpowiednich materiałów w odpowiednim czasie spowodowałby niebagatelne straty związane z zatrzymaniem produkcji w ich zakładzie. I choć w pierwszej chwili może się wydawać, że chodzi tylko o półprodukty lub podzespoły, to sprawa jest bardziej skomplikowana.

 ZOBACZ VIDEO: Jak skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw?

By produkt finalny mógł trafić do klienta potrzebny jest nie tylko on sam, ale również opakowanie i instrukcje obsługi. To właśnie w tym zakresie drukarnia Elanders współpracuje z firmami wytwarzającymi czasem zupełnie odmienne produkty. Druk odpowiednich instrukcji, w różnych wersjach językowych, i terminowa ich dostawa to wzięcie na siebie odpowiedzialności nie tylko za dobrą jakość dostarczanych komponentów poligraficznych, ale również za ciągłość procesu produkcyjnego po stronie klienta.

Proces współpracy z klientem w zakresie JUST IN TIME jest wspary w drukarni Elanders rozwiązaniami informatycznymi ułatwiającymi przepływ informacji od klienta w zakresie zapotrzebowania i dostaw. W przypadku druku cyfrowego instrukcji obsługi, zamówienia klientów są zaciągane bezpośrednio z systemów informatycznych klientów, przetwarzane i automatycznie dostarczane do systemu zarządzania produkcją w drukarni Elanders. To pozwala na znaczne skrócenie czasu związanego z obsługą zamówień, jak i eliminuje możliwość pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim.

W przypadku druku offsetowego, gdzie nakład ma najistotniejszy wpływ na cenę jednostkową, drukarnia Elanders oferuje swoim klientom możliwość druku większych ilości instrukcji i zarządzania zapasami. Wówczas to Elanders monitoruje poziom zapasów i zapotrzebowania na odpowiedni komponent i realizuje dostawy sekwencyjne do fabryk zgodnie z harmonogramem.