Czym jest poprzeczne włókno w druku rolowym?

Czym jest poprzeczne włókno w druku rolowym?

Druk rolowy jest chętnie wybierany głównie z uwagi na cenę. Jest tańszy niż druk arkuszowy, ale tylko pod warunkiem nakładów powyżej 15-20 tysięcy. Wielu klientów decyduje się na druk rolowy także w przypadku niestandardowych formatów – pomimo możliwości wystąpienia poprzecznego włókna.

Czym jest poprawne i poprzeczne włókno?

Poprawne włókno w papierze przebiega wzdłuż grzbietu książki czy czasopisma. Mówi się wówczas, że kartki papieru dobrze „pracują”. Z kolei o poprzecznym włóknie mówimy, kiedy włókna idą w poprzek grzbietu – wówczas papier pracuje inaczej i jest sztywniejszy. Poprzeczne włókno jest odpowiednie dla oprawy zeszytowej, ale jest wyczuwalne przy użytkowaniu książki w oprawie klejonej. Wielu klientów decyduje się na druk niestandardowego formatu z poprzecznym włóknem z pełną świadomością, ze względu na dużo niższą cenę druku rolowego niż arkuszowego.

Poprzeczne włókno a druk arkuszowy

Przy druku arkuszowym efekt poprzecznego włókna praktycznie nie występuje, ponieważ planując daną pracę, drukarnia zamawia arkusze z odpowiednim kierunkiem włókien – albo wzdłuż krótszego albo wzdłuż dłuższego boku. W przypadku druku rolowego, włókna idą zawsze wzdłuż wstęgi papieru. Nie ma możliwości zamówienia papieru rolowego z innym włóknem. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu falcerek w danej maszynie rolowej, można uzyskać formaty z poprawnym, jak i z poprzecznym włóknem.

Warto wiedzieć!

W Elanders każdorazowo informujemy klienta, jeżeli dany format miałby posiadać poprzeczne włókno. Wysyłamy wówczas klientowi przykładowe prace zawierające włókno poprzeczne, aby mógł podjąć świadomą decyzję, czy dany wydruk wykonać na roli z poprzecznym włóknem, czy w ramach druku arkuszowego o znacznie wyższej cenie.