Kontrola jakości druku krok po kroku | Elanders

Jak dotąd nie wynaleziono jeszcze maszyny, samoczynnie weryfikującej druki na każdym etapie produkcji, bez zaangażowania pracowników. Owszem, stanowią nieodłączne wsparcie w procesach drukarskich, są „wiernymi pomocnikami”, jednak same się nie obsłużą. Poza tym, podstawą jest kontrola wizualna, zatem najlepszy system inspekcyjny to ludzie, a konkretnie specjaliści w swoim fachu.

Efektywność i redukcja strat

W tym kontekście, hasło kluczowe to „nowoczesna drukarnia”, dysponująca najnowocześniejszym wyposażeniem, czyli specjalistycznym parkiem maszynowym. Za sprawą nowatorskich rozwiązań, skracamy proces weryfikacji jakości druków, a także na wcześniejszym etapie wykrywamy ewentualne błędy, które wymagają stosownych poprawek. Wszystko to, wiąże się również z racjonalnie zoptymalizowanym procesem, redukującym straty (czasu, materiału, kosztów itp.) i podnoszącym efektywność pracy drukarni.

Co należy rozumieć poprzez kontrolę jakości druku produkcji?

Za kontrolę jakości druku przyjmuje się wszelkie czynności kontrolne według ściśle określonych procedur. Odbywa się ona na każdym etapie produkcji, czyli od przygotowania impozycji w dziale Pre-Press, przez naświetlenie płyt, druk, oprawę, pakowanie, aż do wysyłki wyrobu gotowego. Co odgrywa tu najważniejszą rolę? Rzecz jasna, dopuszczenie do obrotu wyrobu gotowego w oparciu o przyjęte normy i specyfikacje techniczne, nie zapominając o minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko.

Metody optymalizacji w drukarni

W tym celu niezbędne jest określenie dla danego procesu kryterium. Potwierdzeniem dokonania kontroli na każdym etapie produkcyjnym (półproduktów, jak i wyrobów gotowych) są zapisy nadzorowane zgodnie z obowiązującymi procedurami ustanowionymi na zgodność z normami ISO 9001 i 14001.

Jak przebiega proces kontrolny?

  1. Sprawdzenie parametrów zlecenia – w przypadku, gdy któryś z zapisów jest niejasny, należy dopytać się opiekuna klienta o szczegóły, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
  2. Weryfikacja rodzaju i ilości surowca – efekt końcowy będzie się różnić w zależności od techniki druku, maszyn czy rodzaju papieru.
  3. Skontrolowanie montażu – czyli ocena wykonania montażu oraz poprawności przygotowania płyt.

O efekt końcowy druku możemy być spokojni pod warunkiem, że wyniki kontroli jakości druku na każdym etapie będą pozytywne.

Co jest istotą w ocenie jakości druku?

To, co zostało wspominane tuż na wstępie, czyli kontrola wizualna. Maszyniści sprawdzają jakość odbitek na bieżąco w czasie produkcji, kontrolują pasowanie, kolorystykę, a także weryfikują odbitki pod kątem błędów i zabrudzeń. Co prawda, większość maszyn posiada wbudowany automatyczny system pomiaru koloru, jednak maszyniści dysponują również ręcznymi urządzeniami pomiarowymi, stanowiącymi również backup w przypadku awarii głównego systemu.

Czy możemy zapewnić powtarzalność druku?

Jak najbardziej. Powtarzalność druku jest możliwa za sprawą biblioteki parametrów prac już wykonywanych, która jest gromadzona w pamięci maszyny drukującej – dla zleceń powtarzalnych. To pozwala zrealizować kolejne zlecenie zgodnie z tymi samymi parametrami. Co stanowi punkt odniesienia? Wzór poprzedniej produkcji i pomiary spektrofotometryczne. Motywem przewodnim oceny poprawności wydruku są Certyfikowane proofy kolorystyczne od klienta lub wykonane w drukarni.

Gwarancja wysokiej jakości. Kiedy możemy mieć pewność?

W przypadku drukarni Elanders dla oferowanych wyrobów dołączane są wszelkie niezbędne dokumenty w tym certyfikaty, deklaracje i karty charakterystyk. Dzięki temu, klient ma gotowe potwierdzenie na papierze tak, jak przystało na drukarnię. Dodatkowo, oferowane produkty przechowywane są w nadzorowanych warunkach, a ich przyjęcie, przetwarzanie, wydanie czy dystrybucja gwarantują, że ich jakość i bezpieczeństwo nie ulegną pogorszeniu.

Ważna rada

Starajmy się być w stałym kontakcie z drukarnią. Nawet jeśli nasze pliki poszły już do druku, warto mieć wszystko pod kontrolą. Dobrym rozwiązaniem w drukarni jest wyznaczanie osoby, będącej opiekunem naszej firmy. W efekcie, opiekun będzie na bieżąco w temacie na jakim etapie są prace.