Schedule on-line meeting

Kontaktangaben

Elanders Polska Sp. z o.o.
Mazowiecka-Straße 2
09-100 Płońsk, Polen
Polska

Rezeption: +48 23 662 23 16
Fax: +48 23 662 31 46

recepcja.plonsk@elanders.com
www.elanders.pl
www.elanders.com

NIP: 526-10-25-409
REGON: 010969555
KRS: 0000101815

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 7 214 000 PLN
Numer rejestrowy BDO 000018210

Drugi oddział produkcyjny w Polsce:
ul. Wrocławska 33d
55-095 Długołęka k. Wrocławia

Verkaufsabteilung
email: anfrage.PL@elanders.com

Łukasz Kawka
Tel.: (+48) 601 558 516
lukasz.kawka@elanders.com

Artur Bieżuński
Tel.: (+48) 726 782 905
artur.biezunski@elanders.com 

Dział Prepress
Przygotowalnia offsetowa
Tel.: (+48) 604 208 206
email: prepressplonsk@elanders.com

Magazyn i Logistyka
Tel.: (+48) 600 059 672
Tel.: (+48) 603 460 489
email: magazyn.plonsk@elanders.com

Oddział Długołęka
Tel.: (+48) 698 644 307
email: biuro.wroclaw@elanders.com

Kontakt-Formular

Google reCaptcha: Ungültiger Seitenschlüssel.