Dobre praktyki w projektowaniu katalogów do druku

Katalogi stanowią dla wielu marek element budowy swojego wizerunku, ukazując tym samym gamę oferowanych linii produktowych, pojedynczych produktów oraz prezentując wizję marki odnośnie tego, w którą stronę zmierza oferta w danym roku.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu katalogów do druku? Zapraszamy do naszego artykułu.

Rozpoznanie grupy docelowej

Rozpoznanie grupy odbiorców do których adresowany jest katalog produktowy, stanowi ważny element działania w dalszych obszarach koncepcji – sposobie myślenia o produkcie poligraficznym zarówno w kontekście wizualnym, jak i praktycznym. Inaczej będziemy projektować katalog produktowy z wysokiej jakości zdjęciami i nastawiony na detale (orientacja na produkt), a inaczej, kiedy katalog będzie zawierał duże ilości danych technicznych, odnoszących się do różnych serii produktowych (wymagana jest wtedy orientacja na typografię i jej detale, takie jak interlinia czy światło międzyliterowe) zapewniające komfort czytania przez odbiorcę.

Praca nad katalogiem

Rozpoczynając pracę nad katalogiem musimy wziąć pod uwagę szereg aspektów, które wpływają na końcowy kształt i odbiór publikacji. Przygotowując projekt graficzny należy rozważyć zarówno aspekty techniczne, technologiczne, jak i funkcjonalne. Najistotniejsze z nich stanowią:

  • Projekt graficzny i skład

Z uwzględnieniem formatu publikacji netto i brutto (przed i po obcięciu), koncepcji graficznej, zasad typografii, ilości ilustracji, grafik i zdjęć, opcjonalnych kolorów dodatkowych, registrów i ewentualnych elementów dodatkowych, wymagających np. zrealizowania prac ręcznych. Warto w tym obszarze zastosować się do ogólnych wytycznych przygotowania pracy do procesu drukowania.

  • Technika druku i uszlachetnienia

W drukarni Elanders, zależnie od nakładu oraz parametrów technicznych stosujemy offsetowy druk rolowy lub arkuszowy. Zastosowanie uszlachetnień podnosi walory estetyczne publikacji. Możemy je zastosować zarówno wewnątrz publikacji, jak i na okładce katalogu. Do najpopularniejszych uszlachetnień zaliczamy foliowanie + lakierowanie UV punktowe. W wersji budżetowej dobrze jest zabezpieczyć okładki katalogów lakierem dyspersyjnym.

  • Nakład publikacji

W przypadku nakładów poniżej 10 000 sztuk lub niestandardowej specyfikacji technologicznej, zamówienie zostanie zrealizowane w formie druku offsetowego arkuszowego, natomiast nakłady średnie i wysokie będą realizowane w technologii druku offsetowego rolowego, zapewniając wysoką wydajność oraz ekonomiczną cenę wykonania zlecenia. Niskonakładowy druk katalogów ok. 100-500 szt. jest realizowany techniką druku cyfrowego.

  • Wersje językowe

Jeżeli katalog produktowy ma być realizowany na wiele rynków i posiadać różne wersje językowe, warto zoptymalizować pracę pod kątem technicznym i kosztowym. Aby to zrobić, należy przygotować pliki tak, aby drukarnia mogła wymienić jedynie czarny kolor (formę drukową) przy zmianie zlecenia, a pozostałe składowe CMYK były częścią wspólną. Unikamy wtedy dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem wszystkich form drukowych.

Mając na uwadze wszystkie powyższe kwestie, należy również pamiętać, że papier jest doskonałym nośnikiem informacji po który chętnie sięga wielu odbiorców. Papierowe wersje katalogów są pożądane szczególnie w przypadku, kiedy gama oferowanych przez producenta produktów stanowczo wykracza poza możliwości ekspozycyjne. Przy większych objętościowo publikacjach można zastosować registry, czyli wysztancowane z boku katalogu miejsca, które stanowią zakładki – są one szczególnie pomocne w obszernych objętościowo katalogach, gdyż ułatwiają znalezienie danych informacji.

Optymalizacja kosztów produkcji katalogów

Istnieje wiele sposobów na optymalizowanie kosztów produkcji poligraficznej. Ważną kwestią jest dopasowanie formatu oraz nakładu do wydawanej publikacji, co może przełożyć się na niższą cenę jednostkową. Warto również rozważyć możliwość zmiany kolorów specjalnych typu PANTONE na CMYK. Do istotnych czynników wpływających na łączny koszt produkcji zaliczamy również m.in. sposób pakowania oraz paletowania gotowych produktów. Każdy z wymienionych elementów, dobrany nieodpowiednio do potrzeb może znacząco zawyżyć koszty produkcyjne.

Istotne wytyczne przygotowania plików do druku

  • Wszystkie ważne elementy graficzne (logotypy, teksty oraz paginy) powinny być odsunięte od krawędzi strony o minimum 3mm; Jeżeli grafiki, zdjęcia lub elementy tła dochodzą do krawędzi strony w pliku, konieczne jest przygotowanie 3 mm spadów z każdej strony,
  • Zdjęcia, grafiki oraz ilustracje powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi,
  • Wszystkie czcionki powinny zostać osadzone w pliku lub zamienione na krzywe,
  • Pliki powinny zostać dostarczone do drukarni w formacie zamkniętego pliku PDF,
  • W gotowych projektach nie powinno się stosować znaczników drukarskich – wszelkie informacje odnośnie plików oraz niezbędne w procesie druku znaczniki nadaje drukarnia.